Pfizer cạn kiệt cơ hội tích cực - Phân tích - 16-10-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Pfizer (PFE) đã giảm 0,84% trong phiên trước sau khi chạm ngưỡng kháng cự của đường SMA 50 ngày, với các tín hiệu tiêu cực từ chỉ báo RSI, dựa trên sự hỗ trợ của đường xu hướng trung hạn đi lên.

Do đó, chúng tôi cho rằng cổ phiếu sẽ thua lỗ nhiều hơn, nhắm mục tiêu đến vùng hỗ trợ 34,65, với điều kiện nó giữ dưới ngưỡng kháng cự 36,65.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm