USDJPY mất đà - Phân tích - 13-07-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY đã cung cấp thêm các giao dịch tiêu cực trong các phiên trước để tiếp cận mục tiêu chờ đợi của chúng tôi tại 106,44, nhận thấy rằng stochastic mất động lực tích cực rõ ràng, chờ thúc đẩy giá cung cấp thêm xu hướng giảm để phá vỡ mức đã đề cập và xác nhận mở Cách để hướng tới 105,20 đại diện cho trạm chính tiếp theo của chúng tôi.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng giảm giá trong giai đoạn sắp tới trừ khi giá tăng vọt để vi phạm mức 107,68 và giữ với mức đóng cửa hàng ngày trên nó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 106,00 và kháng cự 107,30

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish