Cập nhật giữa ngày cho AUDUSD 16-10-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD không cho thấy bất kỳ động thái mạnh nào kể từ buổi sáng, dao động quanh mức 0,7075, do đó, không có thay đổi đối với kịch bản xu hướng giảm phụ thuộc vào sự ổn định giá dưới 0,7200, trong khi mục tiêu chính tiếp theo của nó nằm ở mức 0,6964.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7010 và 0,7140

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm