Cập nhật giữa trưa cho dầu Brent 16-10-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent phải đối mặt với áp lực tiêu cực để tiếp cận mức hỗ trợ quan trọng 42,50 và như chúng tôi đã đề cập sáng nay, giá cần phải củng cố trên mức này để duy trì xu hướng tăng giá hoạt động cho ngày hôm nay, mục tiêu là 44,10 và chủ yếu là 46,43 mức, nhắc nhở bạn rằng việc phá vỡ 42,50 sẽ khiến giá chịu áp lực tiêu cực mới mà mục tiêu chính của nó đạt 40,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 41,80 và kháng cự 44,30.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng