Cập nhật giữa ngày cho Dầu thô 16-10-2020


Economy analysis


Giá dầu thô cho thấy xu hướng giảm nhẹ khi hướng tới kiểm tra tiềm năng lên mức 40,00 và miễn là giá trên mức này, tổng quan về xu hướng tăng giá của chúng tôi sẽ vẫn có giá trị cho ngày hôm nay, được hỗ trợ bởi đường EMA50, nhắc nhở bạn rằng chúng tôi đợi để vi phạm 41,30 để củng cố cơ hội tập hợp về phía 43,05, thể hiện mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 39,40 và kháng cự 42,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng