Cập nhật giữa trưa cho Silver 16-10-2020


Economy analysis


Giá bạc cung cấp các giao dịch tích cực nhẹ để hướng tới tiếp tục xu hướng tăng giá dự kiến, để duy trì kịch bản tích cực cho ngày hôm nay, được tổ chức bên trong kênh tăng giá xuất hiện trên biểu đồ, tùy thuộc vào sự ổn định giá trên 23,60, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu chờ đợi chính của chúng tôi nằm ở mức 25,06.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 23,70 và mức kháng cự 25,06.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng