Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 16-10-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD cho thấy một số xu hướng tăng giá khi tiếp cận đường EMA50, bị ảnh hưởng bởi sự tích cực ngẫu nhiên, trong khi kịch bản xu hướng giảm vẫn hoạt động cho ngày hôm nay, tùy thuộc vào sự ổn định giá dưới mức 1,2960 và 1,3000, vì việc vi phạm chúng sẽ đẩy giá tiếp tục xu hướng tăng giá một lần nữa, trong khi các mục tiêu tiêu cực chính của xu hướng giảm giá được đề xuất nằm ở 1.2840, theo sau là 1.2705.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2780 và kháng cự 1.2960.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm