Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 16-10-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD kiểm tra lại mức 1.1720 đã bị phá vỡ trước đó và giữ sự ổn định của nó dưới mức đó cho đến bây giờ, để giữ cho kịch bản xu hướng giảm hoạt động cho ngày hôm nay, bị ảnh hưởng bởi mô hình đầu và vai mà các dấu hiệu của nó xuất hiện trên biểu đồ, chờ đợi hướng tới 1,0540 làm mục tiêu chính tiếp theo, nhắc nhở bạn rằng điều quan trọng là phải giữ dưới mức 1,1720 và 1,1750 để tiếp tục giảm dự kiến.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa Hỗ trợ 1.1610 và kháng cự 1.1770.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm