EURJPY phải đối mặt với sự hỗ trợ chính - Phân tích - 16-10-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY đã kết thúc các hành động tiêu cực sau khi đối mặt với mức 123,00, để hình thành sự mở rộng hỗ trợ mạnh mẽ như xuất hiện trên biểu đồ, lưu ý rằng sự ổn định của vùng hỗ trợ này có thể buộc giá bắt đầu hình thành sóng tăng mạnh đến mục tiêu 124,05, tiếp theo là 125,25 trong giai đoạn sắp tới.

Mặt khác, việc thu thập dữ liệu dưới mức hỗ trợ hiện tại sẽ tạo ra cơ hội hình thành các làn sóng tiêu cực mạnh, ban đầu có thể kỳ vọng sẽ tiến tới 122,35, tiếp theo là cố gắng đạt được 121,15 trong giai đoạn sắp tới.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 123,00 đến 124,05

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay : Tăng giá