GBPJPY đạt mục tiêu - Phân tích - 16-10-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY đã kết thúc cuộc tấn công tiêu cực gần đây bằng cách ghi lại mục tiêu 135,61, để tạo thành hỗ trợ bổ sung chống lại đường giảm giá và nhận thấy hiện đang bật lên 136,25, trong khi sự phục hồi hiện tại sẽ không ảnh hưởng đến kịch bản giảm tùy thuộc vào sự ổn định của ngưỡng 136,60, tiếp tục chờ đợi để thu thập lại động lượng tiêu cực, sau đó lặp lại nỗ lực phá vỡ mức 135,60 để ghi lại các mức mới có thể bắt đầu ở 134,85.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay nằm trong khoảng 136,60 đến 135,60

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm