Bạch kim chuẩn bị cho sự suy giảm mạnh - Phân tích - 16-10-2020


Economy analysis


Giá bạch kim không thể thoát khỏi đà giảm, do thường xuyên phải đối mặt với áp lực tiêu cực khi stochastic tiếp cận mức 20, cùng với sự ổn định của ngưỡng 920.00.

Chúng tôi kỳ vọng hình thành mức giảm mới để cố gắng thu thập thông tin xuống dưới mức hỗ trợ bổ sung 825,00, để mở đường ghi lại các mục tiêu mới có thể sớm mở rộng đến các mức 775,00 và 730,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho hôm nay là từ 880,00 đến 825,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm