USDCHF đàm phán mức kháng cự - Phân tích - 16-10-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF dao động xung quanh ngưỡng kháng cự của kênh giảm giá xuất hiện trên biểu đồ và đường EMA50 tiếp tục hình thành áp lực tiêu cực đối với giá, để giữ cho kịch bản xu hướng giảm có hiệu lực trong ngày và ngắn hạn, chờ hướng tới mức 0,9010 chủ yếu.

Mặt khác, chúng ta cần lưu ý rằng việc vi phạm 0,9192 sẽ ngăn đà giảm dự kiến ​​và khiến giá tiếp tục xu hướng tăng điều chỉnh.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,9070 và kháng cự 0,9192.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm