AUDUSD tiếp tục giảm - Phân tích - 16-10-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD đã ổn định dưới mức 0,7100, củng cố cơ hội tiếp tục xu hướng giảm trong ngày và chúng tôi tin rằng các con đường đang mở ra để hướng tới mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi là 0,6964.

Do đó, kịch bản xu hướng giảm sẽ vẫn có hiệu lực và hoạt động trong thời gian tới, được hỗ trợ bởi EMA50, lưu ý rằng sự tiếp tục của sóng giảm yêu cầu giữ dưới 0,7205.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7010 và 0,7140

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm