Giá dầu thô cho thấy giao dịch hỗn hợp - Phân tích - 16-10-2020


Economy analysis


Giá dầu thô quay trở lại giải quyết trên 40,00 sau các giao dịch hỗn hợp mà nó đã chứng kiến ​​ngày hôm qua, điều này giữ cho kịch bản xu hướng tăng có hiệu lực và hoạt động trong giai đoạn sắp tới và giá cần phải vượt qua 41,30 để xác nhận mở đường tiến tới Mục tiêu chính tiếp theo đạt 43,05.

Do đó, chúng tôi chờ đợi mức tăng nhiều hơn trong các phiên sắp tới, lưu ý rằng việc phá vỡ 40,00 và giữ dưới mức đó sẽ khiến giá chịu áp lực tiêu cực mới nhắm mục tiêu kiểm tra 38,50 trước khi xác định rõ điểm đến tiếp theo.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 39,40 và kháng cự 42,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng