Giá bạc dựa vào hỗ trợ - Phân tích - 16-10-2020


Economy analysis


Giá bạc chạm mức 23,60 và tìm thấy hỗ trợ vững chắc tại đó, để phục hồi theo hướng tăng và hướng tới việc bắt đầu làn sóng tăng tiềm năng trong ngày, nhắm mục tiêu mức 25,06 ban đầu.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng sẽ chứng kiến ​​các giao dịch tích cực ngay bây giờ, lưu ý rằng việc vi phạm mức mục tiêu sẽ đẩy giá trực tiếp lên 26,00, trong khi phá vỡ 23,60 thể hiện yếu tố tiêu cực sẽ tác động lên giá để tiếp tục xu hướng giảm điều chỉnh một lần nữa.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 23,70 và kháng cự 25,06.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng