Giá vàng đóng cửa tích cực - Phân tích - 16-10-2020


Economy analysis


Giá vàng không thể giữ được lâu dưới mức 1901,80, để phá vỡ mức này và ổn định trên mức này một lần nữa, điều này cho thấy đầu giá sẽ đạt được mức tăng dự kiến ​​trong các phiên sắp tới, trên đường quay trở lại mức 1934,86.

Do đó, xu hướng tăng giá sẽ được đề xuất cho ngày hôm nay, được hỗ trợ bằng cách di chuyển trên đường EMA50, có cân nhắc rằng việc phá vỡ mức 1901,80 và giữ dưới mức đó sẽ khiến giá chịu áp lực tiêu cực mục tiêu là 1880,00, tiếp theo là 1860,90 là các trạm chính tiếp theo.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1890,00 và kháng cự 1935,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng