USDCAD kiểm tra mức kháng cự chính - Phân tích - 16-10-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD đã tăng mạnh vào ngày hôm qua để kiểm tra mức kháng cự quan trọng 1.3240, nhận thấy rằng giá giữ ổn định dưới mức đó, chứng kiến ​​tín hiệu tiêu cực rõ ràng thông qua stochastic ngay bây giờ, chờ đợi động lực để giá tiếp tục xu hướng giảm dự kiến ​​trong giai đoạn sắp tới , bị ảnh hưởng bởi mô hình hai đỉnh đã hoàn thành trước đó, lưu ý rằng các mục tiêu được chờ đợi bắt đầu bằng cách phá vỡ 1,3125 để xác nhận mở đường tiến tới 1,3035, tiếp theo là 1,2960 mức.

Mặt khác tay, chúng ta nên lưu ý rằng việc vi phạm 1.3240 và giữ ở trên nó sẽ ngăn đà giảm dự kiến ​​và đẩy giá để đạt được mức tăng bổ sung đạt 1.3362.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3150 và kháng cự 1.3300.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm