USDJPY cố gắng phục hồi - Phân tích - 16-10-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY đã cung cấp các giao dịch tích cực nhẹ vào ngày hôm qua, nhận thấy rằng đường EMA50 hình thành hàng rào kháng cự tốt đối với giá, để thúc đẩy giao dịch giảm trở lại, kèm theo việc chứng kiến ​​tín hiệu chồng chéo tiêu cực thông qua stochastic, chờ đợi để thúc đẩy giá phá vỡ mức 105,20 và mở đường để tiến tới mức 104,40 theo sau là mức 103,65 đại diện cho các mục tiêu tiêu cực tiếp theo của chúng tôi.

Do đó, tổng quan về xu hướng giảm của chúng tôi sẽ vẫn có giá trị trong giai đoạn sắp tới với điều kiện ổn định giá dưới 105,45.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 104,50 và kháng cự 105,80

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm