GBPUSD lại phá vỡ hỗ trợ - Phân tích - 16-10-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD không thể quản lý để giữ trong thời gian dài trên mức 1.3000, để phục hồi trở lại mạnh mẽ và xác nhận việc phá vỡ mức này, sau đó phá vỡ đường hỗ trợ của kênh tăng giá trong ngày và giảm xuống dưới chúng, khiến giá chịu áp lực tiêu cực trở lại , đang trên đường tiến tới mức 1,2840, tiếp theo là mức 1,2705 là mục tiêu tiêu cực tiếp theo.

Do đó, xu hướng giảm sẽ được mong đợi cho ngày hôm nay, được hỗ trợ bằng cách di chuyển xuống dưới đường EMA50, lưu ý rằng mức giảm dự kiến ​​sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi giá phục hồi để phá vỡ mức 1.2960, theo sau là 1.3000 mức và giữ trên mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2780 và ngưỡng kháng cự 1.2960 .

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm