EURUSD tiếp tục tăng - Phân tích - 13-07-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD bắt đầu giao dịch ngày hôm nay với mức tăng mới vượt qua rào cản 1,1300 và tránh xa nó, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng trên cơ sở ngắn hạn và ngắn hạn, và con đường mở ra để hướng tới mục tiêu chờ đợi của chúng tôi tại 1.1420, lưu ý rằng EMA50 tiếp tục hỗ trợ giá từ bên dưới.

Do đó, chúng tôi đang chờ tăng thêm trong các phiên sắp tới, nhắc nhở bạn rằng sự tiếp tục của làn sóng tăng các điều kiện giữ trên 1.1270.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1250 và kháng cự 1.1420.

Xu hướng dự kiến cho ngày hôm nay: Bullish