EURUSD kích hoạt kịch bản tiêu cực - Phân tích - 16-10-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD đã xác nhận phá vỡ mức 1.1720 sau khi đóng nến hàng ngày bên dưới nó, để kích hoạt kịch bản xu hướng giảm trong ngày, trên đường đến mức 1.1540, đại diện cho mức điều chỉnh Fibonacci 38,2% cho toàn bộ mức tăng được đo từ 1,0775 đến 1.2011.

Mặt khác, chúng tôi nhận thấy rằng giá đã hoàn thành việc hình thành mô hình đầu và vai hỗ trợ kỳ vọng giảm về mục tiêu đã đề cập, làm cho xu hướng giảm được kỳ vọng trong các phiên sắp tới trừ khi vi phạm 1.1720, theo sau là 1.1750 và giữ trên mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1610 và kháng cự 1.1770.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm