Phân tích cuối ngày cho EURUSD 15-10-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD giữ sự ổn định dưới mức 1,1720, hỗ trợ cơ hội tiếp tục giảm trong các phiên sắp tới, lưu ý rằng việc đóng thanh nến hàng ngày dưới mức này sẽ xác nhận sự quay đầu giảm và hướng tới mức 1,1540 là mức tiêu cực tiếp theo nhà ga.