Phân tích cuối ngày đối với Dầu thô 15-10-2020


Economy analysis


Giá dầu thô tiếp tục giao dịch tích cực sau đợt sụt giảm mà nó đã chứng kiến ​​trong các phiên trước đó, để giải quyết trên ngưỡng 40,00 một lần nữa, điều này giữ cho kịch bản xu hướng tăng có hiệu lực trong giai đoạn sắp tới, đòi hỏi phải giữ trên mức đã đề cập, nhắc nhở cho bạn rằng mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi là 41,40.