Cập nhật giữa ngày cho AUDUSD 15-10-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD đã thành công để đạt được mục tiêu chờ đợi ban đầu của chúng tôi ở mức 0,7100 và vượt qua nó để mở đường hướng tới việc đạt được nhiều hơn mức giảm dự kiến ​​trong các phiên sắp tới, hỗ trợ việc tiếp tục kỳ vọng xu hướng giảm của chúng tôi một cách hiệu quả trong suốt thời gian còn lại của ngày và mục tiêu tiếp theo của nó là 0,6964, cho thấy sự tiếp tục của sự sụt giảm dự kiến ​​phụ thuộc vào sự ổn định dưới mức 0,7200.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 0,7050 hỗ trợ đến 0,7180

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm