Cập nhật giữa trưa cho dầu Brent 15-10-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent giao dịch với sự tiêu cực mạnh hiện tại để nhấn vào mức 42,50 và giao dịch dưới mức đó, điều này đòi hỏi phải lưu ý từ giao dịch sắp tới, nơi việc xác nhận sự phá vỡ sẽ ngăn chặn các kỳ vọng được đề xuất vào buổi sáng và đẩy giá về hướng 40,00 trực tiếp.

do đó, chúng tôi muốn tránh sang một bên cho đến khi xác nhận thái độ của nó theo mức 42,50, nơi giữ ở trên nó sẽ kích hoạt lại kịch bản lạc quan mà mục tiêu chính tiếp theo của nó nằm ở 44,10 .

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 41,50 và kháng cự 44,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập