Cập nhật giữa ngày cho dầu thô 15-10-2020


Economy analysis


Giá dầu thô hiện đang đối mặt với áp lực tiêu cực rõ ràng, để tấn công mức hỗ trợ quan trọng tại 40,00, như chúng tôi đã đề cập sáng nay, giá cần phải giải quyết trên mức này để duy trì kịch bản xu hướng tăng cho ngày hôm nay, nơi phá vỡ nó sẽ đẩy giá chịu nhiều lỗ hơn và chạm mức 38,65 trước khi có bất kỳ nỗ lực tích cực mới nào, trong khi mục tiêu ban đầu chính cho làn sóng tăng giá được đề xuất là 41,40.

Dự kiến phạm vi giao dịch cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 39,30 và kháng cự 43,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng