Cập nhật giữa trưa cho Vàng 15-10-2020


Economy analysis


Giá vàng tiếp tục giao dịch tiêu cực để di chuyển khỏi mức 1901,80, hỗ trợ việc tiếp tục kỳ vọng xu hướng giảm của chúng tôi trong phần còn lại trong ngày, nhắm mục tiêu mức 1860,90 như một trạm chính tiếp theo, nhắc nhở bạn rằng việc giữ dưới mức 1901,80 là quan trọng đối với sự tiếp tục của sự sụt giảm dự kiến.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1870,00 và kháng cự 1910,00.

xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm