Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 15-10-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD đã giảm mạnh để phá vỡ mức 1.3000 và bắt đầu nhấn vào mức 1.2950, ​​điều này đòi hỏi phải lưu ý từ giao dịch sắp tới, nơi giá cần phải giải quyết trên mức cuối cùng, để giữ cho kịch bản tích cực hoạt động trong giai đoạn sắp tới, và mục tiêu tiếp theo của nó ở mức 1.3160, lưu ý rằng việc phá vỡ 1.2950 sẽ đẩy giá đạt được nhiều động thái giảm hơn và chạm mức 1.2840 rồi 1.2705.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay nằm giữa mức hỗ trợ 1,2950 và mức kháng cự 1,3120.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng