Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 15-10-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD phải đối mặt với áp lực tiêu cực mạnh để tấn công mức hỗ trợ tại 1.720 và cố gắng giải quyết dưới mức đó, điều này đòi hỏi phải lưu ý từ giao dịch sắp tới, nơi việc xác nhận sự phá vỡ sẽ kích hoạt kịch bản tiêu cực và đẩy giá lên 1.1540 là mục tiêu điều chỉnh tiếp theo, trong khi giao dịch trên nó một lần nữa sẽ đưa chúng ta trở lại trạng thái trung lập cho đến khi nhận được tín hiệu xác nhận rõ ràng hơn cho xu hướng tiếp theo bằng cách phá vỡ hỗ trợ đã đề cập hoặc phá vỡ kháng cự tại 1.1815.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1670 và kháng cự 1.1840.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Phụ thuộc vào các mức đã đề cập ở trên