EURJPY chạm mục tiêu đầu tiên - Phân tích - 15-10-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY đã chạm mục tiêu tiêu cực đầu tiên vào ngày hôm qua ở mức 1234,0, tạo thành chướng ngại vật tốt chống lại cuộc tấn công tiêu cực để nhận thấy hình thành mức phục hồi tích cực yếu khi chạm mức 123,80.

Lưu ý rằng xu hướng giảm kịch bản phụ thuộc vào sự ổn định của ngưỡng kháng cự 124,45, dự kiến ​​hình thành dao động đi ngang cho đến khi thành công thu thập thông tin xuống dưới mức 123,40, sau đó nhắm mục tiêu các mức tiêu cực mới có thể bắt đầu ở mức 122,70.

Giao dịch dự kiến phạm vi cho ngày hôm nay là từ 123,85 đến 122,70

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm