GBPJPY kiểm tra mức độ kháng cự - Phân tích - 15-10-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY đã hình thành mức phục hồi tích cực mạnh mẽ vào ngày hôm qua sau khi ghi nhận mức 136,10, ghi nhận mức chạm tới mức 137,32 để kiểm tra mức kháng cự và giữ mức ổn định âm dưới mức đó cho đến thời điểm này.

Do đó, kịch bản giảm giá sẽ vẫn có hiệu lực miễn là mức kháng cự 137,44 vẫn còn nguyên, đảm bảo tầm quan trọng của việc thu thập thông tin dưới mức 136,65 để mở đường cố gắng làm mới cuộc tấn công tiêu cực và nhắm mục tiêu 136,00 theo sau là mức 135,46.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 137,45 đến 136,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm