Bạch kim giữ dưới mức trung bình động - Phân tích - 15-10-2020


Economy analysis


Giá bạch kim đã hình thành làn sóng tiêu cực mới để giải quyết dưới mức trung bình động 55 và kỷ lục 853,00, để củng cố sự thống trị của xu hướng giảm giá dự kiến ​​trước đó.

Chúng tôi xin nhắc bạn rằng Kịch bản giảm giá phụ thuộc vào sự ổn định của ngưỡng 920,00, lưu ý rằng các tín hiệu xung lượng âm liên tục ngẫu nhiên sẽ mang lại cơ hội ghi lại các mục tiêu mới có thể bắt đầu ở mức 825,00 và 775,00.

Dự kiến phạm vi giao dịch cho ngày hôm nay là từ 880,00 đến 825,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm