Không có gì thay đổi đối với đường giảm giá của giá Đồng - Phân tích - 15-10-2020


Economy analysis


Bất chấp giao dịch đi ngang gần đây của giá Đồng, chúng tôi đảm bảo sự đầu hàng của nó trước sự thống trị của xu hướng giảm bằng cách giải quyết tiêu cực dưới ngưỡng kháng cự 3.1100, do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục chờ đợi để ghi lại các mục tiêu tiêu cực bắt đầu ở mức 2.9800, trong khi việc phá vỡ nó có thể mở rộng giao dịch về hướng 2.8500 trong giai đoạn sắp tới.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 3,1100 đến 2,9800

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm giá