USDCHF tiếp tục sự suy giảm - Phân tích - 15-10-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF giữ sự ổn định của nó bên dưới đường kháng cự của kênh giảm giá trong ngày và bắt đầu cung cấp các giao dịch tiêu cực để cố gắng di chuyển khỏi ngưỡng kháng cự này, điều này giữ cho kịch bản xu hướng giảm giá trị và hoạt động trong giai đoạn sắp tới, mục tiêu mức 0,9010 trạm chính tiếp theo.

EMA50 hỗ trợ mức suy giảm dự kiến, sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi vi phạm mức 0,9192 và giữ trên mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,9070 và kháng cự 0,9192.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm