Giá dầu Brent đạt mức tăng tốt - Phân tích - 15-10-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent tiếp tục giao dịch tích cực ngày hôm qua rõ ràng là đạt mức 43,50, hỗ trợ việc tiếp tục tổng quan về xu hướng tăng giá của chúng tôi, được hỗ trợ tốt bởi đường EMA50, vì giá được tổ chức bên trong kênh tăng giá trong ngày hỗ trợ cơ hội đạt được các mục tiêu tích cực của chúng tôi bắt đầu ở 44,10 và mở rộng đến 46,43.

Sự tiêu cực hiện tại ngẫu nhiên có thể gây ra một số dao động đi ngang tạm thời trước khi tiếp tục mức tăng đề xuất, lưu ý rằng việc phá vỡ 42,50 sẽ gây ra chuyển sang đường trong ngày để giảm và ghé thăm các khu vực 40,00 trước khi có bất kỳ nỗ lực tích cực mới nào.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 42,50 và kháng cự 45,00.

< p>

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng