Giá dầu thô tiếp cận mục tiêu đầu tiên - Phân tích - 15-10-2020


Economy analysis


Giá dầu thô ổn định quanh mức 41,00, chờ đợi động cơ tích cực giúp đẩy giá tiếp tục tăng, vì kịch bản xu hướng tăng vẫn có hiệu lực trên cơ sở trong ngày và ngắn hạn, mà mục tiêu của nó bắt đầu ở 41,40 và mở rộng đến 43,05.

EMA50 tiếp tục hỗ trợ làn sóng tăng được đề xuất, lưu ý rằng việc phá vỡ 40,00 sẽ ép giá kiểm tra 38,65 vùng trước khi có bất kỳ nỗ lực tăng mới nào.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ hỗ trợ 40,00 đến kháng cự 43,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay : Tăng giá