Giá vàng giữ mức ổn định tiêu cực - Phân tích - 15-10-2020


Economy analysis


Giá vàng đã cố gắng kết thúc giao dịch ngày hôm qua dưới mức 1901,80, để giữ cho kịch bản xu hướng giảm hoạt động trên cơ sở trong ngày và ngắn hạn, được hỗ trợ bởi áp lực tiêu cực hình thành bởi đường EMA50, nhận thấy rằng ngẫu nhiên chồng chéo tiêu cực ngay bây giờ, điều này hình thành động cơ tiêu cực chúng tôi đang chờ hỗ trợ để đẩy giá tiến về mục tiêu dự kiến ​​chính của chúng tôi là 1860,90.

Do đó, tổng quan về xu hướng giảm của chúng tôi sẽ vẫn có giá trị và hoạt động trong ngày và ngắn hạn , lưu ý rằng việc vi phạm 1901,80 và giữ ở trên nó sẽ đẩy giá quay trở lại các khu vực 1934,86 trước khi có bất kỳ nỗ lực giảm mới nào.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1870,00 và Mức kháng cự 1910,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm