Không có tin tức về USDCAD - Phân tích - 15-10-2020


Economy analysis


Đường hẹp tiếp tục chi phối các giao dịch của cặp USDCAD và miễn là giá dưới 1,3240, tổng quan về xu hướng giảm của chúng tôi sẽ vẫn có giá trị trong giai đoạn sắp tới, được hỗ trợ bởi áp lực tiêu cực do EMA50 hình thành, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu chính bắt đầu ở mức 1.3035, tiếp theo là 1.2960.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3070 và kháng cự 1.3200.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm