USDJPY đóng cửa âm - Phân tích - 15-10-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY tiếp tục giao dịch tiêu cực ngày hôm qua để nhấn lên mức 105,20 và đóng nến hàng ngày bên dưới mức đó, hỗ trợ việc tiếp tục kỳ vọng xu hướng giảm một cách hiệu quả trong ngày và ngắn hạn, chờ đợi sự sụt giảm nhiều hơn mà mục tiêu 104,40 tiếp theo tăng 103,65 mức như các trạm chính tiếp theo.

EMA50 tiếp tục hỗ trợ làn sóng giảm giá đề xuất, lưu ý rằng việc vi phạm 105,60 có thể đẩy giá đạt được mức tăng trong ngày và truy cập các khu vực 106,44 trước bất kỳ nỗ lực mới giảm.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 104,50 và kháng cự 105,80

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm