EURUSD đang chờ tín hiệu xác nhận - Phân tích - 15-10-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD tiếp tục dao động trong phạm vi chặt chẽ và vẫn bị giới hạn giữa các mức xác nhận xu hướng được thể hiện bởi hỗ trợ 1.1720 và ngưỡng kháng cự hiện tăng lên 1.1815, điều này khiến chúng tôi tiếp tục giữ thái độ trung lập cho đến khi nhận được tín hiệu rõ ràng hơn cho xu hướng tiếp theo .

Chúng tôi nhắc bạn rằng việc phá vỡ hỗ trợ đã đề cập sẽ tác động lên giá để đạt được mức điều chỉnh giảm nhiều hơn và hướng về các khu vực 1.1540 như một trạm điều chỉnh tiếp theo, trong khi việc phá vỡ ngưỡng kháng cự sẽ dẫn đến giá tiếp tục xu hướng tăng chính mà mục tiêu của nó bắt đầu ở mức 1.1920 và kéo dài đến 1.2011.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1670 và kháng cự 1.1840.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Phụ thuộc vào các mức được đề cập ở trên