Phân tích cuối ngày cho EURUSD 10-07-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD cung cấp giao dịch tích cực hơn trong nỗ lực di chuyển khỏi 1.1270, để giữ cho kịch bản xu hướng tăng có hiệu lực và hoạt động trong các phiên sắp tới, được hỗ trợ bởi EMA50, chờ đến mức 1,1420 như một trạm chính tiếp theo, trong khi giữ trên 1.1270 thể hiện điều kiện chính để đạt được mục tiêu đề xuất.