Boeing tập hợp động lực tích cực - Phân tích - 01-07-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Boeing đã quay trở lại thấp hơn trong khi thu thập động lực để giúp hãng phục hồi trở lại, đánh dấu mức lỗ 5,75% trong phiên trước và trong bối cảnh sự thống trị của xu hướng ngắn hạn đi lên, với áp lực từ SMA 50 ngày, cùng với sự tích cực tín hiệu từ chỉ báo RSI.

Do đó, chúng tôi hy vọng cổ phiếu sẽ tăng và nhắm mục tiêu mức kháng cự 233,69, với điều kiện là sự hỗ trợ của 166,30.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish