Phân tích cuối ngày đối với dầu thô 14-10-2020


Economy analysis


Giá dầu thô cung cấp các giao dịch tích cực rõ ràng để tiếp cận mục tiêu chờ đợi đầu tiên của chúng tôi tại 41,40, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng trong các phiên sắp tới, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu tiếp theo của chúng tôi mở rộng đến 43,05, trong khi giữ trên 38,85 thể hiện điều kiện chính để tiếp tục đà tăng dự kiến.