Phân tích cuối ngày cho Vàng 14-10-2020


Economy analysis


Giá vàng tăng mạnh lên để tấn công mức 1901,80 nhưng nó quay trở lại giao dịch dưới mức hiện tại, điều này giữ cho cơ hội hợp lệ để tiếp tục xu hướng giảm dự kiến ​​trong giai đoạn sắp tới, mục tiêu chính tiếp theo của nó nằm ở mức 1860,90, nhắc bạn rằng điều quan trọng là giữ dưới mức 1901,80 để tiếp tục giảm dự kiến.