Cập nhật giữa trưa cho dầu Brent 14-10-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent giao dịch trong phạm vi hẹp kể từ buổi sáng, nằm trên đường EMA50, tạo thành hỗ trợ tốt trong ngày, do đó, không có thay đổi đối với kịch bản xu hướng tăng phụ thuộc vào sự ổn định giá trên 41,45, chờ đợi để tiếp tục sóng tăng tiếp theo các mục tiêu nằm ở 44,10 theo sau là 46,43.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 41,45 và kháng cự 44,45.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng