Cập nhật giữa ngày cho dầu thô 14-10-2020


Economy analysis


Giá dầu thô bắt đầu cung cấp các giao dịch tích cực nhẹ ngay bây giờ nhằm cố gắng di chuyển ra khỏi đường EMA50, để giữ cho kịch bản xu hướng tăng có hiệu lực và hoạt động cho ngày hôm nay, mục tiêu là 41,40, tiếp theo là 43,05 mức như các trạm chính tiếp theo, nhắc nhở bạn rằng sự tiếp tục trong số các điều kiện sóng tăng đang giữ trên 38,85.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 38,85 và mức kháng cự 41,40.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng