Cập nhật giữa trưa cho Silver 14-10-2020


Economy analysis


Giá bạc cho thấy giao dịch đi ngang kể từ buổi sáng và lắng xuống dưới đường EMA50, tạo áp lực tiêu cực lên giá, do đó, tổng quan về xu hướng giảm của chúng tôi sẽ vẫn có giá trị cho ngày hôm nay, điều này phụ thuộc vào sự ổn định giá dưới 25,06, nhắc nhở bạn rằng các mục tiêu của chúng tôi bắt đầu bằng phá vỡ mức 23,60 để xác nhận mở rộng sóng giảm về phía 22,13.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 23,40 và mức kháng cự 25,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm