Cập nhật giữa trưa cho Vàng 14-10-2020


Economy analysis


Giá vàng kiểm tra mức kháng cự quan trọng 1901,80 và vẫn ở dưới mức đó cho đến thời điểm hiện tại, do giá bị ảnh hưởng bởi tính tích cực ngẫu nhiên, trong khi đường EMA50 gặp mức kháng cự đã đề cập để tiếp thêm sức mạnh cho nó, chờ tiếp tục xu hướng giảm dự kiến ​​trong thời gian tới giai đoạn lấy mục tiêu 1860,90 làm trạm chính tiếp theo.

Chúng tôi nhắc bạn rằng vi phạm 1901,80 sẽ khiến giá tăng thêm và có thể đạt 1934,86 trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào giảm xuống.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1875,00 và kháng cự 1910,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm