Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 14-10-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD đã phá vỡ đường hỗ trợ của kênh tăng giá một cách mạnh mẽ, nhưng nó cho thấy các giao dịch hỗn hợp và cố gắng quay trở lại kênh này. bằng cách lấy lại xu hướng tăng mà các mục tiêu tích cực của nó bắt đầu ở mức 1.3160.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2820 và kháng cự 1.2980.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập