Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 14-10-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD đã không cho thấy bất kỳ động thái mạnh mẽ nào kể từ buổi sáng, vẫn bị mắc kẹt giữa các phím xu hướng được thể hiện bởi hỗ trợ 1.1720 và kháng cự 1.1805, điều này giữ cho tính trung lập của chúng tôi có hiệu lực cho đến bây giờ, chờ để phá vỡ một trong những mức này để phát hiện điểm đến tiếp theo của nó rõ ràng.

Sự mâu thuẫn giữa tích cực ngẫu nhiên và tiêu cực của đường EMA50 cung cấp một lý do khác cho sự trung lập, trong khi các mục tiêu dự kiến ​​sau khi vi phạm được giải thích trong báo cáo buổi sáng của chúng tôi.

< p>

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1650 và kháng cự 1.1840.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Phụ thuộc vào các mức đã đề cập ở trên